La sèrie de Merlí, nou Premi Nacional de Comunicació